Profesionálna priemyselná a domáca úprava vody

 

o nás

 
Predstavenie spoločnosti
Spoločnosť Waleon navrhuje, vyrába a inštaluje technológie pre úpravu vody. Sme odborne pripravení sprevádzať našich klientov od konzultácií a štúdií cez vyprac
ovanie projektovej dokumentácie až po dodávku a inštaláciu zariadení.
Technológie pre úpravu vody navrhujeme individuálne s cieľom optimalizovať investičné a prevádzkové náklady našich zákazníkov.
Staviame na slušnosti, odbornosti a spoľahlivosti a našich zamestnancov. Zabezpečujeme nasledujúce typy úpravy vôd:
 

Úprava technologickej vody
úprava vody pre výrobu pary
   úprava vody pre výrobu pary na použitie v priemysle a energetike
úprava vody pre výrobné technológie
   úprava parametrov surovej vody na základe požiadaviek výrobných technológii
úprava vody pre chladiace okruhy
   úprava doplňovacej a obehovej vody pre systémy otvoreného a uzatvoreného chladenia
úprava vody pre vykurovacie systémy
  
úprava doplňovacej a obehovej vody pre teplovodné a horúcovodné okruhy

Úprava pitnej vody
úprava podzemnej a povrchovej vody
   úprava kvality surovej vody na základe legislatívnych požiadaviek pre pitnú vodu
dodatočná úprava pitnej vody
   dodatočná úprava pitnej vody
pre technické účely a hygienické zabezpečenie teplej úžitkovej vody
 


Vlastný vývoj a výroba
Pri vývoji jednotlivých zariadení sa zameriavame na moderné technológie úpravy vody s ohľaduplným prístupom k životnému prostrediu. Navrhujeme zariadenia na základe spoľahlivých technologických postupov úpravy vody s ohľadom na minimálnu spotrebu prevádzkových chemikálií. Základ výrobného portfólia tvoria nasledujúce produkty:

▪ tlakové filtre
▪ expanzné a doplňovacie automaty
▪ ultrafiltračné a nanofiltračné zariadenia
Medzinárodná spolupráca
Pri vývoji a výrobe RO a EDI zariadení spolupracujeme s partnerskou spoločnosťou v Nemecku. Výkon a účinnosť každého vyrobeného zariadenia je pred expedíciou z nemeckej továrne dôsledne testovaná.

▪ líder vo vývoji a výrobe RO and EDI zariadení na Nemeckom trhu
▪ viac ako 10 000 vyrobených zariadení
▪ 30 rokov skúseností s výrobou RO zariadení
 Waleon - úprava vody
technológie pre úpravu vody
Waleon s.r.o.

Sídlo:
Brestová 1
040 14 Košice

Service office západné Slovensko:
Pálffyho 12
900 25 Chorvátsky Grob

e-mail: waleon@waleon.sk
telefón: +421 917 WAL EON

+421 917 925 366


© 2006 Waleon®