Profesionálna priemyselná a domáca úprava vody

 

o nás

 
Představení společnosti

Úpravě vody se úspěšně věnujeme 20 let. Navrhujeme a vyrábíme kompletní technologické celky úpravy vody na klíč. Při zpracovaní technických návrhů se zaměřujeme na výběr kvalitních komponentů a aplikaci ověřených technologických postupů úpravy vody. Zabezpečujeme následující typy úpravy vod:

úprava vody pro výrobu páry
úprava vody pro parní okruhy v energetice a průmyslu
úprava vody pro chladící okruhy
úprava doplňovací a oběhové vody pro systémy otevřeného chlazení
úprava vody pro uzavřené cirkulační systémy
úprava doplňovací a oběhové vody pro chladící, teplovodní a horkovodní okruhy
úprava procesní vody pro výrobní technologie
úprava parametrů vody na základě požadavků jednotlivých výrobních procesů
příprava pitné vody
dezinfekce teplé vody a dodatečná filtrace a dezinfekce pitné vody
dodatečná úprava pitné vody
dezinfekcia teplej vody a dodatočná filtrácia pitnej vody
rodinné domy
úprava podzemní vody a dodatečná filtrace pitné vodyJak pracujeme

vstupní
analýza a zpracování nabídky


potvrzení parametrů a uzavření objednávky

zpracování výrobní dokumentace
výroba
WMS modulového systému

dodání
a uvedení
do provozu

záruční
a pozáruční servisKaždý technologický návrh je jen tak přesný, jak přesné jsou zadávací podklady. Ke zpracování technických návrhů přistupujeme individuálně, začínáme od důkladné analýzy vstupních údajů a přesné specifikace požadovaných výstupních parametrů. Klademe důraz na vysokou provozní spolehlivost  a optimalizaci spotřeby provozních médií a energií. Pro každého klienta zpracujeme individuální technickou nabídku. Jsme odborně připravení zabezpečit, poloprovozní testy, vypracování výrobní dokumentace, výrobu, dodávku a následné uvedení do provozu. Stavíme na našich zkušenostech a odborných kompetencích našich pracovníků.


Proč Waleon


zkušenosti a kompetence v úpravě vody
úpravě vody se úspěšně věnujeme od roku 2000, v současnosti působíme formou samostatných sesterských společností ve třech zemích - Slovensko, Česko a Polsko

inovativní a spolehlivý dodavatelský model
WMS modulový systém zvyšuje kvalitu, spolehlivost a přesnost technologické instalace
produkty ověřené praxí
standardizované portfolio kvalitních výrobků
široké portfolio referencí
navrhli, vyrobili a dodali jsme stovky technologických celků úpravy vody
prodejem to u nás nekončí
poskytujeme kompletní záruční a pozáruční servis na námi vyrobené a dodané technologické celky pro úpravu vody

WMS modulový systém

Výsledek naší práce závisí ve značné míře od naší důslednosti, proto i největší projekty řešíme do nejmenších detailů. Standardní technologické celky pro úpravu vody nemontujeme na místě, technologické celky vyrobíme v montážní hale a dodávku realizujeme formou námi vyvinutého modulového systému WMS. WMS modulový systém neustále zdokonalujeme, zaměřujeme se na promyšlené a efektivní řešení s uceleným systémem kontroly kvality před expedicí z výroby.


obrázek: demineralizační linka - RO zařízení WRO-ENE1 s před-úpravou - WMS modulový systém

Porovnání:


Montáž zařízení na úpravu vody na místě

Kvalita
Výroba technologického celku úpravy vody probíhá v montážní hale ve stabilních pracovních podmínkách a čistém prostředí. Poškození zařízení během realizace jiných stavebních a technických profesí je eliminované. Montáž zařízení na úpravu vody probíhá na staveništi soubežně s realizací jiných stavebních a technických profesí. Prostředí staveniště se vyznačuje zvýšenou prašností a kolísáním prostorových teplot.
Výroba probíhá na základě detailně vypracované a zákazníkem překontrolované výrobní dokumentace. Pokud je k dispozici realizační dokumentace, montáž zařízení na úpravu vody probíhá ve smyslu dostupné dokumentace. Případné nepřesnosti dokumentace a kolize s jinými profesemi se řeší "za běhu". Pokud dokumentace k dispozici není, vyhotovení montáže se určuje průběžně během realizace instalačních prací.
Centrálne riadená výroba s presne stanoveným postupom kontroly kvality a testovania pred expedíciou z výroby. Riziko nedostupnosti kvalifikované kontroly po ukončení montáže zařízení na úpravu vody..
Termín
Průběh výroby technologického celku úpravy vody je nezávislý od situace na místě montáže, výroba probíhá v montážní hale s výbornou dostupností potřebných komponentů a inštalačního materiálu. Začátek montáže je možný až po zpřístupnění místa montáže a po splnění minimálních podmínek stavební a technické připravenosti.


Průběh montážních prací je ovlivněný situací na místě montáže a rizikem kolize s jinými profesemi.


Dostupnost instalačního materiálu je závislá od spolehlivosti zásobování staveniště.
Bezpečnost práce a ekologie
Zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve stabilním prostředí montážní haly. Bezpečnost práce a ochrana zdraví závislá situácie od situace na staveništi.
Centrální zpracování odpadu ve výrobní hale. Produkce odpadu na místě montáže.

Chcete se dozvědět víc o výhodách, které Vám spolupráce s námi přinese?
Ozvěte se a dohodněte si osobní konzultaci. Těšíme se na setkání.
Waleon - úprava vody
technológie pre úpravu vody
Waleon s.r.o.

Sídlo:
Počernická 699/62d
108 00 Praha 10

Obchodně-servisní středisko:
Jizdárenská 590
682 01 Vyškov

e-mail: waleon@waleon.cz
telefon: +420 723 WAL EON
  +420 723 925 366


© 2006 Waleon®